Andagter i stedet for gudstjenester

Gudstjenesterne i Folkekirken må indtil videre ikke vare længere end 30 minutter. Der må ikke være fællessang og nadver frarådes.

Det er konsekvensen af de seneste restriktioner på grund af Corona epidemien.

I Kregme og Ølsted kirker kommer det til at betyde, at gudstjenesterne gennemføres hver søndag som morgenandagter uden fællessang og nadver.

Der er også sket en stramning af kravet til hvor meget plads, der skal være til hver enkelt gæst i kirken. I fremtiden må der kun være én deltager til gudstjenester og kirkelige handlinger pr. 7,5 kvadratmeter gulvareal.

Det betyder at der til gudstjenester, begravelser, bisættelser og vielser højest må være 15 deltagere i Kregme Kirke og 14 deltagere i Ølsted kirke.

De nye regler gælder fra fredag den 8. januar 2021.

 

 


Kregme og Ølsted kirker er åben for besøg og kirkelige handlinger – men husk mundbind

 

Selvom alle gudstjenester indtil 3. januar er aflyst, kan man stadig besøge kirkerne og der bliver stadig holdt bisættelser og begravelser med begrænset antal deltagere. Når man går ind og ud af en af  kirkerne, skal man bære mundbind. Kravet om mundbind omfatter ikke de gæster, som sidder ned under besøget i kirkerne.

Mundbind gælder, når man går ind og ud af en af vores kirker, kirkekontorer og i Rytterskolen.


 

Nye menighedsråd i Kregme og Ølsted

Valgene af nye menighedsråd i Kregme og Ølsted er nu endelige.

Kregme Sogn er nu konstitueret

Dennis Jelstrup, (sognepræst) formand
Allan Poulsen, næstformand
Lis Bjørn Asmussen, kasserer
Christian Ditlev Ravnborg, kirkeværge
Ellen Ingeborg Rasmussen, kontaktperson
Anna Marie Houmann
Karen Jensen 
Kirsten Møller Kristensen
Kirsten Flodgaard Jakobsen
Tina Folke Drigsdahl, sognepræst

 

Ølsted Sogn er nu konstitueret

Lilli Lyng Madsen formand
Gunnar Birch Olsen næstformand
Per Oskar Scharff Perschke kirkeværge
Judy Schou Christiansen kasserer
Laila Ørving kontaktperson
Annelise Bech
Ole William Nielsen
Dennis Jelstrup sognepræst
Tina Folke Drigsdahl sognepræst

Stedfortrædere:

Carl Ove Jensen
Kirsten Fink
 

Menighedsrådene konstituerer sig i løbet af november måned og tiltræder første søndag i advent, den 29. november 2020. 

 


Hvis du bor i Ølsted eller Kregme sogne, kan du gratis benytte kirkebilen til gudstjenester og arrangementer i kirkerne, Rytterskolen eller Konfirmandstuen. Ring til Taxa Nord på tlf. 48 48 48 48 og oplys konto nr. 88332.