Udlejning af Rytterskolen

Rytterskolen

Rytterskolen udlejes af Ølsted Menighedsråd ved kirkeværge Per Perschke, telf. 40 11 79 00 eller per@peros.dk

Pris for leje i 2024

 

Privatpersoner: 2.500 kr.

Foreninger: 450 kr.

Lejen skal betales senest 8 dage efter udlejers godkendelse af kontrakten.

 

Der udleveres nøgle og en alarmbrik, som lejeren kvitterer for. Der vedlægges en beskrivelse af alarmfunktionen. Lejer har det fulde erstatningsansvar - omlægning af låse m.v. - ved bortkomst af systemnøgle og/eller alarmbrik. Nøglen til lokalet udleveres normalt dagen inden arrangementet og afleveres dagen efter. Kan aftales på telefon, sms eller mail.

 

Lejevilkår for Rytterskolen:

Rytterskolen kan kun lejes af personer, der er myndige og fortrinsvis boende i Ølsted og Kregme sogne og må ikke videreudlejes.

Rytterskolen udlejes ikke til ungdomsfester, herunder fødselsdage for unge under 25 år, skole og gymnasiefester og firmafester. Ved overtrædelse af denne bestemmelse kan lejemålet afsluttes øjeblikkeligt og uden varsel. Den indbetalte leje refunderes ikke ved denne overtrædelser, ligesom lejeren vil blive afkrævet eventuelle merudgifter, som overtrædelsen medfører, herunder tilkaldevagt mm.

 

Der er rygeforbud overalt indenfor og i behørig afstand udenfor huset. Det er totalt forbudt at benytte grill, fyrværkeri, og åbent ildsted i og udenfor bygningen. Levende lys er forbudt i lokalerne, brug i stedet de LED lysestager, der findes i køkkenet.

Der må ikke hænges, bindes eller klæbes noget på loft, vægge, døre, vinduer, lamper, ventilation eller andet.

Der findes et brandtæppe i køkkenet og en brandslukker i hver garderobe.

 

Brug af musik må finde sted indtil kl. 24.00 - dog ikke i en grad så det generer naboerne. Lokalerne må benyttes til kl. 01.00 + 1 time til af- og oprydning.

Enhver form for overnatning er ikke tilladt.

Affaldet kan afleveres sorteret i affaldsspandene, dog skal flasker og dåser fjernes fra matriklen. Lokalerne skal afleveres i rengjort stand, borde og stole skal placeres som anvist.

   Kalender