Kregme Menighedsråd

Kregme Sogns Menighedsråd

Allan Poulsen (formand)
Bjørnebakkevej 70,
3300 Frederiksværk
allanpoulsen3300@gmail.com - telf. 61 78 68 14

Lis Bjørn Asmussen (kasserer)
Niels Larsensvej 21
3300 Frederiksværk
haas@post12.tele.dk telf.: 21 72 76 44

 

 

Ellen Ingeborg Rasmussen

Ellen Ingeborg Rasmussen (næstformand og kontaktperson)
Lille Kregmevej 19,
3300 Frederiksværk
ellenrasmussen8@gmail.com telf.: 23 35 17 04

 

 

Christian Ditlev Ravnborg

Christian Ditlev Ravnborg (kirkeværge)
Unholtvej 9,
3300 Frederiksværk
ravnborg@hvideklint.dk - tel. 40331485

 

 

Kirsten Flodgaard Jacobsen
Frederikssunbdsvej 319
3310 Ølsted
bhansen1948@gmail.com 26 70 85 98

 

Kirsten Møller Kristensen

Kirsten Møller Kristensen
Frederikssundsvej 6B st.,
3300 Frederiksværk
kmk@adslhome.dk - tel.: 60 19 32 74

 

Karen Jensen

Karen Jensen
Auderødvej 82,
3300 Frederiksværk
j.karen.jensen@hotmail.com - telf 3099 0046

 

   Kalender