Præstegårdsudvalg

Fælles med Kregme Menighedsråd

Ølsted Menighedsråds medlemmer af udvalget:

Judy Schou Christiansen